Från startsidan i appen klickar du på knappen  "Skapa Faktura", för att öppna fakturamallen. Utifrån denna vy bygger du på med det din faktura ska innehålla. Klicka på "Lägg till kostnad" och välj bland kategorierna "Fast", "Arbete", "Resa" eller "Utlägg". Under varje kategori lägger du in beskrivning samt belopp. Klicka "Lägg till" för att addera till fakturan. Du kan addera hur många poster du vill på en faktura.

I förhandsgranskningen väljer du om fakturan ska gå till en privatperson eller ett företag. Dessutom kan du göra andra val för att specificera din faktura såsom; aktivera ROT eller RUT-avdrag, eller funktionen för omvänd moms.  Nedan visas exempelbilder på hur det kan se ut.

  1. Från appens startsida klickar du på "Skapa ny faktura".

2. En fakturamall har öppnats. För att lägga till en kostnad klicka "Lägg till kostnad".

3. Välj en kategori och skriv in den beskrivning du önskar. Fyll i timpris samt antal timmar. Appen räknar ut totalen. För att lägga till denna post på fakturan klicka "Lägg till kostnad".

4. Du kan bygga på med hur många poster du vill. Aktivera knappen för företagsfaktura om fakturan ska gå till ett företag, och skriv in ett organisationsnummer. Om det är en faktura till en privatperson behöver du bara skriva in mobilnummer. Klicka sedan på "Skicka faktura".

5. Du får göra följande val beroende på vilket som passar dig bäst.

6. Din kund har nu fått ett sms från dig med fakturan och du får en bekräftelse på att den är skickad. 

Hittade du svaret?