Efter förfallodagen (30 dagar) debiteras ränta med 2%/månad.
Vid betalningspåminnelse tas avtalad påminnelseavgift ut. 

Hittade du svaret?