Invändningar mot faktura skall göras till Intrum Finans inom 14 dagar. Efter förfallodagen debiteras ränta med 2 %/månad.
Vid betalningspåminnelse tas avtalad påminnelseavgift ut

Hittade du svaret?