I Sverige är momsen 25, 12, 6 och 0 procent. Den generella momssatsen är 25
procent och gäller för de flesta varor och tjänster.
För livsmedel, restaurang och hotellverksamhet och liknande tillämpas 12 procent moms.
Momssatsen 6 procent används ofta inom kulturområdet som exempelvis entréavgifter, konserter och tidningar. För transport av människor som taxi-, buss- och tågverksamhet tillämpas även 6 procent moms. 

Vissa branscher är momsplikten undantagen helt och hållet, det vill säga 0 procent. Momsfria verksamheter är exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, bank- och försäkringsverksamhet.

Hittade du svaret?