I det fall ett fakturaunderlag som redan skickats till kund behöver ändras, kan du lätt göra det under “fakturor” i appen. Öppna den faktura du önskar ändra genom att klicka på “Redigera faktura”. När du är klar klickar du på “Skicka igen”. Välj sedan vilken typ av faktura du vill skicka och klicka på “Skicka faktura”. Ändringar kan alltid göras fram tills dess att kunden godkänt fakturaunderlaget.

Hittade du svaret?