Första fakturan som skickas från Dicopay börjar på löpnummer 500001 och fortsätter i obruten serie på alla godkända fakturor. Det viktiga i frågan om fakturanummer ligger främst hos det egna företaget. Där är det fullt möjligt att använda olika löpnummerserier så länge de är unika varandra, samt att varje enskild nummerserie förblir obruten under ett räkenskapsår. 

Hittade du svaret?