Att fakturera ett ROT eller RUT-jobb är lika lätt som vanlig fakturering. När du lagt in en post under kategorin för “Arbete” kan du i vyn för Fakturaunderlaget aktivera ROT eller RUT genom att klicka på respektive knapp. Väljer du ROT räknas 30% av arbetskostnad ut automatiskt och vid RUT 50%. Dessa två fält kan du också redigera till ett mindre belopp om det avdrag kunden har rätt till är mindre än det föreslagna avdraget i rutan. 


Hittade du svaret?