Klicka på “Skapa ny Faktura” för att öppna ny mall för fakturaunderlag. Där lägger du till kostnader genom att klicka på “Lägg till Kostnad” och välj de kategorier som passar bäst för det jobb du utfört. Kom ihåg att lägga in kundens mobilnummer som mottagare av fakturaunderlaget och gör nödvändiga tillägg om aktuellt, såsom ROT, RUT, Företagsfaktura m.m.


Hittade du svaret?